1- och 3-fasdrosslar, reaktorer

ALLMÄNT OM DROSSLAR

Drosslar är lindningar som har en kärna av luft eller järn och som fungerar som induktiva reaktanser. Drosslar används för att begränsa ström och skapa en reaktiv effekt. Drosslar tillverkas i en- eller trefasutförande.

I drosslar med luftkärna färdas magnetflödet helt i luften, varmed induktansen är oberoende av strömmen. Drosslar med luftkärna används vid höga frekvenser.

Vill man ha högre induktansvärden än vad man kan uppnå med drosslar med luftkärna utrustas drosseln med en kärna av ett ferromagnetiskt ämne. Vid utföranden med laminerad kärna består kärnan av transformatorplåtar. Kärnsorterna används i våra EI- och UI-transformatorer. Drosslar med hög effekt tillverkas i en egen kärnserie. Som värmeklass använder vi normalt sett klass B.

Vid installation av icke-inkapslade drosslar ska man vara medveten om att läckflödet kan orsaka ljudfenomen i närliggande metallföremål. På grund av luftspaltens placering ökar induktansen i drosslar med EI-kärnor om de installeras direkt på ett underlag med god magnetisk ledningsförmåga (t.ex. järn).

VIKTIG INFORMATION FOR UTREDNING:

  • Induktans
  • Frekvens och vågform av den strömning
  • Effektiv- och toppvärdet av den strömning
  • Spänningsnivå
  • Vid DC-drossel, värde och frekvens av AC komponent