Backup-tjänster

Ta hjälp av Trafomics Backup-tjänst för att trygga en kontinuerlig drift även vid störningar, var du än är i världen. Kontakta oss redan i planeringsskedet, undersök våra modeller och säkerställ att de uppyller era behov. Genom att välja Trafomics komponent som ett alternativ till en delkatalog tryggar du en fortsatt drift även om det skulle uppstå störningar i upphandlingskedjan.

Varför ska man välja just Trafomics komponent för att trygga kontinuiteten?

Därför att vår produktion reagerar snabbt även på oväntade behov. Vi har ett mycket varierande materiallager, vilket gör att vi kan masskräddarsy en stor mängd olika produktvariationer. Tack vare vår automation har vi tillräcklig kapacitet även för stora volymer, och vi har ett globalt leverantörsnätverk som tryggar materialtillgången. Vi kan även avtala om säkerhetsförvaring av material från fall till fall.

Vi lyckades till exempel undvika ett produktionsstopp hos en amerikansk kund i Asien genom att sätta vår produktionslinje i Reso i treskift under julen.