Kvalitetssystem

 

Trafomic Oy är certifierat enligt ISO9001 och ISO14001 av Lloyd's.

  • Vi erbjuder produkter och lösningar som uppfyller kundernas förväntningar och behov.
  • Vi ser till att våra produkter och tjänster uppfyller gällande standarder och bestämmelser när det gäller kapacitet, säkerhet och kvalitet.
  • Vi följer miljöskyddslagar, -förordningar och -bestämmelser i vår verksamhet.
  • Vi minimerar verksamhetens skadliga effekter på miljön och prioriterar miljövänliga metoder och medel.
  • Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och produktionsmetoder för att göra dem ännu mer miljövänliga.
  • Vi använder i första hand underleverantörer och leverantörer som följer ISO9001- och ISO14001-standarderna i sin verksamhet.