Länkar

Våra kunder

Trafomics kunder består av företag i alla storlekar från flera olika branscher. Några av de största är globala inhemska och utländska företag, som t.ex. ABB, som tar hjälp av våra tjänster i hela världen.


Våra samarbetspartners

RALE transformer and inductor design software
www.rale.ch