Laatujärjestelmä

Trafomic Oy on Lloyd´sin ISO9001 ja ISO14001 -sertifioima yritys.

  • Toimitamme tuotteita ja työsuorituksia, jotka täyttävät asiakkaiden odotukset ja tarpeet.
  • Huolehdimme siitä, että tuotteet ja palvelut täyttävät voimassa olevat standardit ja määräykset suorituskyvyn, turvallisuuden ja laadun osalta.
  • Noudatamme toiminnassa ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä.
  • Minimoimme toiminnan haitalliset vaikutukset ympäristöön sekä suosimme ympäristöystävällisiä menetelmiä ja aineita.
  • Kehitämme jatkuvasti tuotteita ja tuotantomenetelmiä ympäristöystävällisemmiksi.
  • Käytämme ensisijaisesti alihankkijoita ja toimittajia, joiden on oma toiminta noudattaa ISO9001 ja ISO14001 -standardeja.