Lågspänningsfördelning transformator


Denna fördelning transformator med låg spänning är avsedd för 1kV-nät i glesbygdsområden.

Mer information om fördelning transformator (pdf).