Leveranstjänster

Trafomic levererar elapparater och -komponenter på årsavtal, för enstaka projekt eller vid behov i separata enheter. Årsavtal och projektarbeten inkluderar normalt sett grundplanering, och årsavtalen ofta även ett omfattande produktutvecklingsarbete.

Produkterna tillverkas efter kundens produktionsbehov så att rätt mängd av rätt produkt är tillgänglig i rätt tid. På så sätt undviker man inkurans- och bristkostnader. Samtidigt håller man nere kostnaderna för lager och versionsändringar.

Vi kan även erbjuda förmånlig serietillverkning och montering. Vi tillverkar en del specialapparater åt globala varumärken. Tjänsten inkluderar förpackning av produkter och bruksanvisning i förpackningar med kundens logo och leverans till kundens distributionskanal.

Våra leveranstjänster bygger på kvalitet, precision och pålitlighet. Kunden får rätt produkt till sin produktionslinje i rätt tid.