Produkter

Trafomic erbjuder bl.a. följande produkter:

- Transformatorer upp till 50 kVA för under 1000 V spänning
- Mättransformatorer
- Transformatorer med ringkärna
- Ferrittransformatorer
- Drosslar 
- Kraftkällor
- Oljeisolerade krafttransformatorer upp till 200 MVA och 245 kV
- Olika skräddarsydda specialprodukter

NYHET:
- THD-filter
- Sinusfilter