Sinusfilter


Skydda dig från spänningsspikar och förläng motorns livslängd.

Med hjälp av våra sinusfilter skyddar du motorn bakom frekvensomvandlaren från överspänningar och snabba spänningsändringar.

Snabb inkoppling av kopplingskomponenter i kombination med långa ledare och hög motorimpedans orsakar spänningsreflektion. Motorspänningen och ändringshastigheten (du/dt) ökar. Motorns livslängd förkortas.

Mer information om sinusfilter

sine_wave_filter_fig_01 sine_wave_filter_fig_02 sine_wave_filter_fig_03