Suunnittelupalvelut

Suunnittelemme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa erilaisia sähköteknisiä ratkaisuja. Ne voivat olla isompia kokonaisuuksia tai rajattuja tehtäviä asiakkaan suunnittelutiimin osana. Esimerkkeinä kokonaisten teholähteitten tai testauslaitteistojen suunnittelu tai magneettipiirin mitoitus. Tai jopa aivan uuden idean käytännön toteutus.

Useimmiten suunnitteluun liitetään prototyyppien testaus ja vähintään pilottisarjojen valmistus. Pystymme tarjoamaan myös edullista sarjavalmistusta ja laitekokoonpanoa. Valmistamme eräitä erikoislaitteita tunnetuille globaaleille tuotemerkeille aina asiakkaan logolla varustettuun pakkaukseen saakka.

Parhaaseen lopputulokseen päästään jos yhteistyö aloitetaan jo ideointivaiheessa jolloin asiakas pääsee hyödyntämään kaikkia vahvuuksiamme. Siinäkin tapauksessa että asiakas suunnittelee siirtävänsä tuotteen volyymivalmistuksen johonkin edullisemman kustannustason maahan, päästään parhaaseen lopputulokseen tekemällä paljon kanssakäymistä vaativa suunnittelu ja testaus aina tuotannon ramp-up vaiheeseen asti läheisessä yhteistyössä asiakaan kanssa ja siirtämällä sen jälkeen volyymivalmistus hallitusti Take Cover prosessimme mukaisesti asiakkaan valitsemaan paikkaan.