Take cover-tjänster

Det kan vara klokt att flytta tillverkningen av elapparater och -komponenter utanför Finland, men det måste också lyckas på första försöket. Misstag kan stå dig dyrt – med Trafomics Take cover-tjänster minimerar du riskerna. Vi planerar produktionsflytten i detalj och tryggar en hög kvalitet och kontinuerlig verksamhet under själva produktionen. Din utländska samarbetspartner får fullt tekniskt stöd från Trafomic.

Processen garanterar en lyckad produktionsflytt till samtliga länder med lägre kostnadsnivå. Vi har ett nära samarbete med kunden, från planering till volymproduktion, och sköter också småserier och reservdelsleveranser för eftermarknaden.

Denna tjänst baseras på noggrann planering och styrning samt samarbete med den utvalda volymtillverkaren som håller under produktens hela livslängd. Mer information om vår Take Cover-process finns i vår broschyr.

 

Load brochure