Yritys » Trafomic - Sähköteknisiä ratkaisuja ja valmistaa sähkökomponentteja.

Hallitsemme sähkön

Saamme sähkön tekemään mitä haluat

Trafomic Oy toimittaa kilpailukykyiseen hintaan asiakkaiden tarpeiden mukaisia sähköalan tuotteita ja palveluita. 

Noudatamme toiminnassamme siihen liittyviä lakeja, asetuksia ja viranomaisten määräyksiä. Tuotteemme ja palvelumme täyttävät voimassa olevat standardit ja vaatimukset suorituskyvyn, turvallisuuden ja ympäristövaikutusten osalta. Minimoimme toimintamme haitalliset vaikutukset sekä suosimme ympäristöystävällisiä menetelmiä ja aineita. 

Käytämme ensisijaisesti yhteistyökumppaneita, jotka omassa toiminnassaan huomioivat ympäristötekijät. Kehitämme toimintaamme ja ympäristönsuojelun tasoamme jatkuvasti vastuullisesti huomioiden kestävän kehityksen vaatimukset asettamalla tavoitteita ja valvomalla niiden saavuttamista. 
Parannamme työolosuhteita ja työturvallisuutta yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Vähennämme työtapaturmia tunnistamalla vaarat ja arvioimalla riskit. Puutumme aktiivisesti epäasialliseen käytökseen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toimintaamme ohjaa 3K:n periaate: Kassa, kannattavuus ja kassavirta. Sekä nolla tapaturmaa. 

Trafomic Oy on vuonna 1983 perustettu raisiolainen yritys joka on ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifioitu.

Laatujärjestelmä

Trafomic Oy on Lloyd´sin ISO9001 ja ISO14001 -sertifioima yritys.

  • Toimitamme tuotteita ja työsuorituksia, jotka täyttävät asiakkaiden odotukset ja tarpeet.
  • Huolehdimme siitä, että tuotteet ja palvelut täyttävät voimassa olevat standardit ja määräykset suorituskyvyn, turvallisuuden ja laadun osalta.
  • Noudatamme toiminnassa ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä.
  • Minimoimme toiminnan haitalliset vaikutukset ympäristöön sekä suosimme ympäristöystävällisiä menetelmiä ja aineita.
  • Kehitämme jatkuvasti tuotteita ja tuotantomenetelmiä ympäristöystävällisemmiksi.
  • Käytämme ensisijaisesti alihankkijoita ja toimittajia, joiden on oma toiminta noudattaa ISO9001 ja ISO14001 -standardeja.
Trafomic Oy | Tuotekatu 15 | 21200 Raisio | Finland | info@trafomic.fi | puh 02 437 5000