Ferrittransformatorer

Ferriittimuuntaja

Vi tillverkar transformatorer och drosslar med ferritkärna för olika ändamål. Vi har egna konstruktioner med spolstomme för transformatorer avsedda som kraftkällor. Genom dem får man en standardenlig skyddstransformatorkonstruktion i även mycket små komponenter, som dessutom kan användas vid automatiserad tillverkning. Med hjälp av vår flexibla produktionsautomation kan vi leverera både stora och små volymer snabbt och förmånligt.

Kontakta oss gärna redan i planeringsskedet, så tar vi tillsammans fram de bästa lösningarna.

Om huvudmarknaden för din produkt ligger utanför Europa är det en god idé att ta hjälp av vår Take Cover-process, där vi tryggar en smidig volymtillverkning i länder med lägre kostnadsnivå.

 

 E13  (pdf) (26 Kt)

 E20 (pdf) (63.38 Kt)

 E21 (pdf) (105.56 Kt)

 E25 (pdf) (68.11 Kt)

 E30 (pdf) (61.71 Kt)

 ETD29 (pdf) (74.23 Kt)

 ETD39 (pdf) (76.2 Kt)

 ETD44 (pdf) (62.26 Kt)

 ETD49 (pdf) (89.18 Kt)