Kuristimet » Trafomic - Sähköteknisiä ratkaisuja ja valmistaa sähkökomponentteja.

Kuristimet

Kuristimet

Kuristimet 
KE 0,07-18Ws


Kuristimet ovat ilma- tai rautasydämisiä käämejä, jotka toimivat induktiivisina reaktansseina. Kuristimia käytetään virran rajoittamiseen sekä loistehon synnyttämiseen. Kuristimia rakennetaan yksi- tai kolmivaiheisina. 

Ilmasydämisessä kuristimessa magneettivuo kulkee kokonaan ilmassa, joten induktanssi on virrasta riippumaton. Ilmasydämistä kuristinta käytetään nimenomaan suurilla taajuuksilla. 

Haluttaessa suurempia induktanssin arvoja kuin mitä ilmasydämisellä kuristimella saavutetaan, kuristin varustetaan jostakin ferromagneettisesta aineesta tehdyllä sydämellä. Levysydämisessä toteutuksessa sydän kootaan muuntajalevyistä. Sydänlajit ovat EI- ja UI-muuntajissamme käytettyjä. Suuritehoisia kuristimia rakennetaan omaan sydänlajisarjaan. Lämpöluokkana käytetään normaalisti B luokkaa. Kuristimien koko voidaan valita kuristintaulukkojen energia-arvojen avulla. Esimerkkinä olkoon 1-vaiheinen kuristin, jonka L = 25 mH ja IRMS = 10 A.

Laskemalla energiaksi saadaan LI2RMS = 2,5 Ws. Kuristintaulukosta valitaan tyyppi EI 120/53,7, jonka energia (2,88 Ws) on lähinnä laskettua suurempi. Koteloimattomia kuristimia asennettaessa on huomioitava, että hajavuo voi aikaansaada ääni-ilmiöitä lähellä sijaitsevissa metalliesineissä. Ilmavälin sijainnista johtuen El-sydämisten kuristimien induktanssi kasvaa, mikäli ne asennetaan välittömästi jollekin magneettisesti hyvin johtavalle (esim. rauta) alustalle.
Trafomic Oy | Tuotekatu 15 | 21200 Raisio | Finland | info@trafomic.fi | puh 02 437 5000