Planeringstjänster

Vi planerar olika eltekniska lösningar i samarbete med våra kunder. Det kan vara större helheter eller begränsade uppgifter som en del av kundens planeringsteam. Exempel på detta är planering av hela kraftkällor eller testutrustningar, eller dimensionering av en magnetkrets. Vi kan även implementera en helt ny idé.

Testning av prototyper och tillverkning av åtminstone pilotserier ingår i regel i planeringen. Vi kan även erbjuda förmånlig serietillverkning och montering. Vi tillverkar en del specialutrustningar åt kända globala varumärken, ända ner till förpackningen med kundens logotyp på.

Allra bästa resultat får vi då vi inleder samarbetet redan i idéskedet, varmed kunden får nytta av alla våra specialkunskaper. Även om kunden planerar att flytta volymproduktionen av en produkt till ett land med lägre kostnadsnivå uppnår vi bästa resultat genom planering med mycket dialog och testning ända fram till ramp-up-skedet av produktionen i nära samarbete med kunden samt genom att därefter flytta volymproduktionen till den önskade platsen enligt vår Take Cover-process.